Dokumenti

Dokumenti

Opći akti

 • Statut Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena (pročišćeni tekst)
 • Statut Javne ustanove Narodna knjižnica Kostrena
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
 • Pravilnik o radu
 • Pravilnik o korištenju knjižničnih usluga
 • Pravila o uporabi osobnih računala i korištenju interneta
 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Procedure

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 • Katalog informacija
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje
 • Zahtjev za pristup informacijama
 • Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Godišnja izvješća

 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)
 • Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (.csv)

Financijska izvješća

Planovi

Jednostavna nabava

GDPR zaštita

Pristupačnost